Terveilm - aastatuhande arengueesmärgid

Pikkus: 
31min
Aasta: 
2007
Autor: 
Eestimaa Looduse Fond, Vesilind OÜ
Riik: 
Eesti

Dokumentaalfilm räägib arengukoostööst ja ÜRO aastatuhande eesmärkidest ning nende teemadega seonduvatest probleemidest. Juttu on nii sellest, mida arengukoostöö maailmas ja Eestis endast kujutab, kui ka sellest, millised on peamised murekohad. See film sobib hästi arengupoliitika õpetamiseks, sest annab kontekstuaalse ülevaatliku pildi peamistest probleemidest, lubades hiljem juhtida arutelu mõnele kitsamale teemale nagu vaesus või võrdõiguslikkus. Film on toodetud FEST projekti raames, mis on seitsme Soome, Rootsi ja Eesti kodanikeühenduse kolmeaastane koostööprojekt avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks Euroopa Liidu arengukoostööpoliitikast ning Põhja-Lõuna suhetest. FESTi kitsam eesmärk on tõsta arengukoostööga tegelevate kodanikeühenduste suutlikkust tegeleda arengukoostöö-alase teavitustööga, lobi- ja eestkostetegevusega ning osaleda arengukoostööpoliitika planeerimisprotsessis.

http://www.terveilm.net/?id=205

Palun valige formaat, mis kujul soovite filmi tellida.